Op de grens van het systeem

klimaat

“Helaas hebben de mensen geen benul van de betekenis die een bos heeft voor een volk.Het bos is de wieg en de bakermat van het levend water, dat rusteloos het grootste gevaar voor de mens wordt als die zijn geboortegrond vernietigt.Zonder bos geen water; zonder water geen brood;zonder brood geen leven. Als je dat allemaal bekijkt, …

Op de grens van het systeem Lees verder »