• OVER KUAN YIN HOLISTIC CARE
 • AANBOD KUAN YIN
  – energetisch / therapeutisch aanbod en bijles / Cito-training
 • OVER JOYCE MERKIES
  – mijn passie, opleidingen / diploma’s

KUAN YIN HOLISTIC CARE
Kuan Yin Holistic Care is een onafhankelijke holistische praktijk die uitgaat van het zelfhelend en lerend vermogen van kinderen en volwassenen. 

In ons dagelijks leven worden wij voortdurend beproefd op het behouden van ons evenwicht. De maatschappij draaft in hoog tempo door en de eisen die aan ons worden gesteld, lijken steeds hoger te worden. Dit kan stress en ongemak met zich meebrengen en klachten veroorzaken. Of het nu gaat om leerproblemen bij kinderen of gezondheidsklachten bij volwassenen, Kuan Yin Holistic Care behandelt niet alleen de klacht, maar zoekt vooral ook naar het probleem achter de klacht.

Vanuit de holistische visie bestaat alles uit energie: ons fysieke lichaam, onze gedachten en ook onze gevoelens en emoties. Als onze energie stroomt, dan voelen we ons goed en lijken situaties in ons leven vrijwel moeiteloos te verlopen. Vaak zit er echter in ons systeem een blokkade. Zo’n blokkade is energie die langzaam beweegt of, in het minst gunstige geval, stilstaat.  Als een geblokkeerde stroom niet meer in beweging komt, kunnen er op de lange termijn klachten ontstaan. Bij Kuan Yin Holistic Care gaan we op zoek naar de blokkades die je hinderen en helpen we jouw energie weer in beweging te brengen en op eigen kracht verder te kunnen.

AANBOD KUAN YIN
Er wordt bij Kuan Yin gebruik gemaakt van verschillende disciplines om voor eenieder op een gepaste manier het zelfhelend vermogen aan te spreken:

 • energetische (kinder)therapie;
 • energetische huiszuivering:
  – opsporing en ontstoring van geopathogene zones, neutraliseren van aardstralen, wateraders en EMF;
  – meting hoog- en laagfrequente elektromagnetische wisselvelden en (advies bij) inzet van afschermende middelen;
  – EMF-shielding van de (slaap)kamer(s);
 • workshops en lezingen:
  – geo-engineering, weermanipulatie, HAARP, NEXRAD, LOFAR, 5G en over hoe te detoxen;
  – edelstenen, orgonverrijkers/chembusters; 
  – je persoonlijke medicinale krachten ontdekken op basis van het numerologisch medicijnwiel;
 • inzet van  orgonverrijkers, verkrijgbaar in onze webshop

BIJLES EN CITO/IEP-TRAINING
Sinds november 2020 bieden wij kinderen bijlessen en CITO/IEP-training aan, onder de noemer ‘verbeter je schoolprestaties‘. Dit aanbod is geschikt voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken bij vakken zoals taal (spelling en grammatica), begrijpend lezen, rekenen of studievaardigheden. De bijlessen zijn ook geschikt wanneer er meer potentie in een kind zit dan er tot nu toe op school is uitgekomen of bij een behoefte aan aanvullende didactische begeleiding en ondersteuning.
De kinderen die de afgelopen schooljaren bij ons zijn gestart, hebben allen succesvol hun CITO-resultaten verbeterd. Dit reguliere bijlesaanbod blijft dan ook ongewijzigd gecontinueerd.

BEWEGEND LEREN
Met ingang van juli 2022 hebben wij ons aanbod uitgebreid met de bijlesvariant ‘verbeter je schoolprestaties met bewegend leren’.

Onder ‘bewegend leren’ wordt niet alleen het fysiek bewegen in het leslokaal tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten verstaan. Bovenal bewegingsactiviteiten buiten het lokaal – die gekoppeld zijn aan het leren – vallen eronder. Er is sprake van bewegend leren als bijvoorbeeld het vermenigvuldigen, optellen, meten, schatten, spellen, schrijven, spreken of repeteren gebeurt in combinatie met beweging en sport.

Voor verdere informatie, zie de onderstaande video:

Joyce Merkies

JOYCE MERKIES

Ik ben Joyce Merkies (1981) en woon samen met mijn man Marc en onze twee dochters van 10 en 12 jaar. Sinds 2005 heb ik o.a. gewerkt als leraar, mentor en coach binnen het basisonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en de volwasseneneducatie. Dit werk inspireert me en ik oefen het nog steeds met veel liefde uit. Sinds oktober 2020 ben ik, naast mijn onderwijsbaan, Kuan Yin Holistic Care gestart, vanuit de behoefte om meer vervulling te geven aan de innerlijke roep om mensen te begeleiden in hun bewustwordings-, leer en/of helingsproces.

OPLEIDINGEN | DIPLOMA’S
* Edelsteentherapeut | Edelsteentherapie module I t/m V | Mart Lemmens, Centrum Sangoma | 2020 – 2022
* Basic Master Practitioner New Paradigm MDT | The School of Esoteric Sciences, John Armitage | Mart Lemmens, Centrum Sangoma | 2021
Energetisch Kindertherapeut | Ashana Holistic Education | Norma en Frank Prikanowski |
 KTNO-accreditatienummer K11229 | 2019 – 2021
Leraar Nederlands 2de graad | Hbo Fontys  | 2010 – 2012
* Woningfinanciering 1 | NIBE-SVV | 2008
Leraar Basisonderwijs | Hogeschool Zuyd  | 2001 – 2005
Vwo | Atheneum | 1994 – 2000

CURSUSSEN
Basistraining Rekendocent | Rekendocent.nl | Bart Lakeman | 2022
Training Assessor in het mbo | Bureau ICE | 2022
Werken met het (numerologisch) medicijnwiel | Loes en Frank Ruesink, Lunteren | 2021
* Oprichten particuliere B3-school | Vovie Learning Community, Bergen | 2021
* Oprichten particuliere B3-school | IBBO Angeliet, Geleen | 2021
* Kerndoelen, leerlijnen en ambitiegericht werken binnen het vso | Aloysius | 2020-2021
Meldcode vso | Augeo Academy | 2020
Schoolcoach | St. LeerKRACHT, Utrecht | 2016-2017
* NLP-technieken inzetten in onderwijssituaties | Ad van der Zanden | 2014
* Hulpmiddelen bij dyslexie | Kurzweil, interne scholing Arcus College | 2014
Integratie beroepseisen taal binnen mbo-examens | Stichting Praktijkleren, Amersfoort | 2014
* Assessor CGO /BGO | Hogeschool Zuyd  | 2009
* Inkomsten-, omzet-, vermogens- en dividendbelasting | Interne scholing Belastingdienst, kantoor Buitenland |  2006
* Theosofie | Theosofische Vereniging Nederland  | 2004 – 2006
* Consulent workshops / homeparty’s  | Mylène Cosmetica | 2004 – 2005
* Reiki I | R. Cremer,
Zürich Zwitserland | 2001
* Telefonisch verkoper/ enquêteur | Marktonderzoekbureau Pro-Info | 2000 

Gewerkt als docent bij o.a.:
INNOVO (po), Movare (po), Arcus College (mbo), LVO (vo), Kindante – Xaverius (vso en LW&TC), Aloysius (vso), VISTA college (mbo), SVO|PL (vo), Mosalira (CSN so) en – huidig – LVO (Pro).

Krachtdoorbewustwording.nl
Sinds januari 2021 ben ik samen met Floor Huiskens het initiatief Krachtdoorbewustwording.nl gestart, waarop wij informatie en kennis, maar vooral ook onze persoonlijke ervaring en gedachten online delen. We hopen met dit initiatief iets te kunnen betekenen voor eenieder die meer vanuit kracht, bezieling en in verbinding met de natuur – de oorsprong – wil leven.