Kuan Yin Holistic Care is een onafhankelijke holistische praktijk die uitgaat van het zelfhelend vermogen van mensen.

In ons dagelijks leven worden wij voortdurend beproefd op het behouden van ons evenwicht. De maatschappij draaft in hoog tempo door en de eisen die aan ons gesteld worden, lijken steeds hoger te worden. Dit kan stress en ongemak met zich meebrengen en klachten veroorzaken. Kuan Yin Holistic Care behandelt niet alleen de klacht, maar zoekt ook naar het probleem achter de klacht.

Het woord holisme stamt af van het Griekse woord ‘holos’, wat ‘geheel’ betekent. Holisme is een levensfilosofie waarbij ervan wordt uitgegaan dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Mensen leven holistisch, omdat ze een probleem niet zomaar willen isoleren om enkel dat stukje te repareren. Ze betrekken liever alle levensgebieden om het probleem aan te pakken.

Vanuit de holistische visie bestaat alles uit energie. Je fysieke lichaam en ook je gedachten en emoties bestaan uit energie.  Als je energie stroomt, voel je je goed en gaan de dingen moeiteloos in je leven.

Vaak zit er echter in ons systeem een blokkade. Zo’n blokkade is energie die langzaam beweegt of zelfs stilstaat.  Als een blokkade niet meer in beweging komt, kunnen er klachten ontstaan. Wat nodig is, is dat de energie in je systeem weer gaat doorstromen en blokkades worden opgeheven. Bij Kuan Yin Holistic Care gaan we op zoek naar de blokkades die je hinderen en helpen we jouw energie weer in beweging te brengen en op eigen kracht verder te kunnen.

Kuan Yin zet zich in voor ontwikkeling, bewust- en heelwording van mensen met klachten, die de verantwoordelijkheid voor zichzelf willen nemen en vanuit kracht willen leven.

Er wordt bij Kuan Yin gebruik gemaakt van verschillende disciplines om voor eenieder op een gepaste manier het zelfhelend vermogen aan te spreken:

Joyce Merkies

Joyce Merkies

Ik ben Joyce Merkies (1981) en woon samen met mijn man Marc en onze twee dochters van 8 en 10 jaar. Sinds 2005 heb ik o.a. gewerkt als leraar, mentor en coach binnen het basisonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en de volwasseneneducatie. Dit werk inspireert me en ik oefen het nog steeds met veel liefde uit. Sinds oktober 2020 ben ik Kuan Yin Holstic Care gestart, vanuit de behoefte om meer vervulling te geven aan de innerlijke roep om mensen te begeleiden in hun bewustwordings- en helingsproces, waarbij ik er voor je wil zijn zonder innerlijk oordeel en met volledig respect. Het geeft me voldoening en positieve energie als ik je tenslotte stap voor stap door je processen zie gaan, zie begrijpen, ervaren, leren, herstellen en groeien.

Krachtdoorbewustwording.nl
Sinds januari 2021 ben ik samen met Floor Huiskens het initiatief Krachtdoorbewustwording.nl gestart, waarop wij informatie en kennis, maar vooral ook onze persoonlijke ervaring en gedachten online delen. We hopen met dit initiatief iets te kunnen betekenen voor eenieder die meer vanuit kracht, bezieling en in verbinding met de natuur – de oorsprong – wil leven.