verbeter je schoolprestaties (met bewegend leren)

BIJLES BASISONDERWIJS

Kan je kind wat extra hulp gebruiken bij vakken zoals taal, begrijpend lezen, rekenen of studievaardigheden? Heb je het gevoel dat er meer potentie in je kind zit dan er tot nu toe op school uitkomt? Bestaat er een behoefte aan aanvullende didactische ondersteuning en begeleiding voor je zoon of dochter?

Ons aanbod:
Kuan Yin Holistic Care biedt (individuele) bijles aan kinderen van groep 3 tot en met groep 8, volledig afgestemd op de behoefte en persoonlijke leerstijl van de leerling.

Citotraining
LVS-, Entree- en Eindtoetsen maken deel uit van het leerlingvolgsysteem van het Cito. Hoewel toetsing een momentopname is, voelt het toch prettig als er op school een score behaald wordt, die recht doet aan wat het kind daadwerkelijk in huis heeft. Kinderen kunnen last hebben van de vraagstelling van de Citotoetsen, die vaak afwijkt van de gangbare methodetoetsen. Ook kan je kind last hebben van nervositeit of prestatiedruk.

Door middel van ons aanbod van Cito-oefenopdrachten, raken leerlingen meer vertrouwd met de vraagstellingen in Citotoetsen en kan gaandeweg het zelfvertrouwen in het succesvol maken van deze toetsen worden opgevijzeld.

Op basis van een zorgvuldige en uitgebreide intake bekijken we hoe het kind met succes kan worden begeleid in zijn of haar (leer-)ontwikkeling, ter verbetering van de schoolprestaties.

BEWEGEND LEREN
Met ingang van juli 2022 hebben wij ons aanbod uitgebreid met de bijlesvariant ‘verbeter je schoolprestaties met bewegend leren’.

Onder ‘bewegend leren’ wordt niet alleen het fysiek bewegen in het leslokaal tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten verstaan. Bovenal bewegingsactiviteiten buiten het lokaal – die gekoppeld zijn aan het leren – vallen eronder. Er is sprake van bewegend leren als bijvoorbeeld het vermenigvuldigen, optellen, meten, schatten, spellen, schrijven, spreken of repeteren gebeurt in combinatie met beweging en sport.