Allergieën door aardstralen en over ontstressen in de kerk

“Er bestaat eigenlijk geen materie; alles bestaat uit straling.”
Max Planck

Het is een feit dat stralen en stralingen bestaan. Zo kennen we zonnestralen, warmtestralen en ook stralen die niet direct zintuiglijk voor ons waarneembaar zijn, zoals röntgenstralen, radiumstralen, radarstralen, radiostralen, kosmische stralen, infrarode en ultraviolette stralen. Ook bestaat er een ‘bodemstraling’ boven bijvoorbeeld ondergronds stromende wateraders. 

Er zijn veel factoren die de harmonie van je leven kunnen stimuleren of verstoren, zoals je leefwijze, de voeding, (on)voldoende beweging, je leefomgeving, de weersinvloeden, maar ook invloeden vanuit de bodem waarop je woont of werkt. Over voeding, beweging en een gezonde leefwijze is veel informatie te vinden, maar bodeminvloeden en de zogeheten ‘stralingsvelden’ zijn bij velen minder bekend. Toch is het juist vaak deze stralings- en bodeminvloed, die een verminderde weerstand veroorzaakt, zonder dat je het zelf in de gaten hebt.

Hoe kan het dat ons lichaam gevoelig is voor straling?

We hebben allemaal ijzer in ons bloed, waarbij de hoeveelheid hiervan gelijk staat aan veertien tot zestien spijkers. Dit ijzer reageert op magnetisme. De lichaamseigen biochemische regelkrachten in de hersenen worden aangestuurd door magnetische frequenties. Stoorstralingen kunnen – in het bijzonder tijdens de nachtelijke herstelfase – tot foutieve sturingen leiden en daarmee disfunctioneren van het lichaam veroorzaken met allergieën of ziekten en zelfs kanker als mogelijk gevolg.

Iedere cel is een microkosmos

Als cellen worden blootgesteld aan stralingsvelden, wordt de biochemische rechtsspin van de cellen omgezet in een linksspin. In dat geval verandert de PH-waarde en is het lichaam niet meer in staat de juiste hoeveelheid rode en witte bloedlichaampjes aan te maken. Hierdoor wordt het immuunsysteem aangetast en wordt de negatieve kettingreactie gestart.
Iedere cel is dus eigenlijk een microkosmos die door middel van elektrische impulsen functioneert. Net als in het systeem van netstroom in huis, heeft ook iedere cel een bepaalde frequentie. Ons lichaam is een op zichzelf harmonisch energieveld van vele trillingen en daarom kunnen diverse trillingsfrequenties van buitenaf ons menselijke energieveld uit evenwicht brengen. Hierdoor kunnen ziekten ontstaan.

Zuigelingen en kinderen bezitten nog het oorspronkelijke gevoel als het om straling gaat

Oorspronkelijk hadden we nog een ‘sensibiliteit’ voor het waarnemen van stralen. We gingen instinctief negatieve zaken uit de weg. Natuurvolken, zoals de indianen, onderzochten bij het slachten van dieren de ingewanden. Als de organen van dit dier ziek waren, dan wisten ze dat een verblijf op de plek waar dit dier graasde en/of sliep schadelijk was voor henzelf. Hier zouden zij zich nooit vestigen.
Zuigelingen en kinderen bezitten nog het oorspronkelijke gevoel als het om straling gaat. Instinctief ontwijken ze, zelfs in hun slaap, de plekken waar aardstralen zijn. Je hebt vast wel eens gehoord over baby’s die tijdens hun slaap telkens naar een bepaalde hoek of kant van het bedje rollen of dwars gaan liggen. Ze ontwijken intuïtief een bestraalde plek en als zij niet weg kunnen van deze plek, dan is er een grote kans dat zij zullen huilen totdat de ouder hen uit het bedje komt halen. Reeds in het eerste levensjaar wordt de basisaanleg van de mens gevormd en wanneer deze jonge kinderen door onwetendheid stelselmatig weer terug worden gelegd op deze verstoorde plek, dan kunnen ze later lichamelijke of geestelijke klachten ontwikkelen en hun gevoelige (beschermende) vermogens zelfs volledig kwijtraken.

Volle maan en stralingsgevoeligheid

Ook zijn er gevoelige volwassenen die ’s nachts uren wakker liggen en dan toch maar weer beneden op de bank gaan liggen omdat het ze het in bed eenvoudigweg niet meer uithouden, zonder te weten waarom. Rond volle maan gaat er van het water een sterke werking uit en om die reden worden juist rond die tijd de zeer gevoeligen (‘maanzieken’) die boven een waterader slapen uit hun bed verdreven.

Het merendeel van de mens heeft na de 20ste eeuw helaas de in aanleg aanwezige gevoeligheid voor het waarnemen van deze invloeden verloren, enerzijds vanwege een tegennatuurlijke leefwijze en anderzijds omdat men – vanwege de overheersende logicacultuur – meende aan het gevoel voorbij te kunnen gaan en dit zelfs te moeten onderdrukken en verdringen.

Allergieën en depressies door aardstralen

De omgevingsprikkels uit de atmosfeer, van de aardbodem en elektrotechnische voorzieningen hebben echter wel degelijk invloed op onze atomen en cellen en uiteindelijk op het totale lichaam. Zij beïnvloeden in het bijzonder zenuwen, het cel- en genmateriaal, de afweer- en besturingssystemen, de stofwisseling, het immuunsysteem, de bloedsomloop en bloedaanmaak. Allergieën, slaapstoornissen, pijnen, depressies, onrust, rugklachten, tinitus en orgaanziektes worden mede veroorzaakt door aardstralen en magnetische velden op de slaapplaats. De kleinste impulsen hebben al invloed; afzonderlijk of gezamenlijk.

Op de slaapplaats vaak veldsterkten van meer dan 500 nT

De stralingsbelasting van een slaapplaats kan tegenwoordig door voorzieningen in de slaapkamer of de aangrenzende kamer van de buren en door de ruim aanwezige straling van antennes en zendmasten aanzienlijk hoger zijn dan de elektrische stroompjes van onze eigen zenuwcellen. In gepubliceerde studies in Amerika en Zweden acht men het bewezen dat de kans op leukemie verdrievoudigt wanneer de magnetische stroomdichtheid hoger is dan 80 nT (nano Tesla). Op de slaapplaats worden vaak veldsterkten gemeten van meer dan 500 nT bij 50 Hz, waarden die normaal gesproken in de vrije natuur alleen onder hoogspanningsleidingen voorkomen. De veroorzakers van deze hoge waarden zijn vaak de tv, elektrische leidingen, apparaten en telefoons op slaapplaats of aan de andere kant van de muur bij de buren. Hierdoor wordt de medisch biologische grenswaarde voor de slaapplek, die maximaal bij 10 V/m of 30 nT ligt, met een veelvoud overschreden. Ook is de verhoogde stralingsintensiteit van nabijgelegen zendmasten niet zelden een boosdoener. Op deze manier kan je elektrisch functionerend zenuwstelsel nauwelijks nog op een natuurlijke manier reageren. Het krijgt van buitenaf een te sterke toevoer van energie.
Een slaapplaatsonderzoek is daarom als herstel- of voorzorgsmaatregel voor de gezondheid aan te bevelen.

Geopathie is niet altijd schadelijk

Het aardmagnetisme is een natuurkundig verschijnsel en bezit daarom, zoals elk magnetisch veld, positieve en negatieve ladingspunten. Op deze punten reageert het menselijke lichaamssysteem door op- en ontlading. Daarom werd deze aardse energie al sinds de oertijden door ingewijden gebruikt om mensen te helpen bij lusteloosheid, ziekte, zorgen of geestelijke spanning. De Kelten bouwden reeds hun cultus- en inwijdingsplaatsen op meervoudig aardmagnetische punten. Deze punten werden tot een paar honderd jaar geleden ook uitgekozen voor het bouwen van kerken en moskeeën. Veel westerse kerken zijn over deze Keltische plekken heen gebouwd. Velen voelen misschien wel de veranderde lichamelijke toestand na een bezoek aan een kerk of andere krachtplaatsen. Vaak staan kerken op een geologische breuk die een waterader kruist, met vaak nog op dezelfde plaats een Leylijn of aardmagnetisch kruispunt van de Hartmann-lijnen. De Keltische rechter en daarna de priester, stond precies op het opladende punt, vermoedelijk om zich energetisch helemaal op te laden. De aangeklaagde, later de knielende zondaar, stond hierdoor tegenover hem op het ontladende punt, vermoedelijk om hem onder andere te laten voelen welk krachtuitstralend persoon voor hem stond. De oorspronkelijk gewijde plaatsen waren maar 3 bij 5 meter groot. Later, toen men er grotere kerken overheen bouwde, voorzag men deze van een trap naar het altaar en bleef men daar deze krachtige bodemstraling benutten. De priester stond altijd op het opladende punt.

Zelfs energetisch ontladende plekken kunnen positief gebruikt worden

Geopathie is dus niet altijd schadelijk. Een plaats mag echter nog zo positief opladend zijn, de slaapplaats moet stralingsneutraal zijn. Van vroeger is bekend dat een priester hooguit drie missen per dag mocht opdragen. Hij zou zich op de plek van het altaar kunnen overladen. Bij meer dan drie geplande missen op een dag werd de hulp van een andere priester ingeroepen.

Zelfs energetisch ontladende plekken kunnen positief gebruikt worden. Als je je hoofd helemaal vol hebt of wanneer je veel stress ervaart, dan ervaar je eigenlijk je eigen natuurlijke spanningsoverbelasting. Ga je dan in deze toestand op een ontladend punt staan, dan word je op een natuurlijke manier ontladen en voel je je meer ontspannen en min of meer bevrijd. In kerken vind je veel van deze op- of ontladende plekken.

Het opsporen van energievelden en ze op de juiste manier gebruiken – of er zelfs mee manipuleren – heeft al duizenden jaren de mens aan kracht en gezondheid geholpen.

Heb je last van stress, een vol hoofd of ben je vermoeid?
Ga naar de kerk!

Zoek wel de juiste plek en … blijf er zeker niet slapen!

1 gedachte over “Allergieën door aardstralen en over ontstressen in de kerk”

  1. Interessant verhaal, zo zie je maar dat je overal met straling wordt geconfronteerd.
    Het zou het beste zijn als in de woningen en werkplekken standaard een ontladingsplek wordt gecreëerd om de gezondheid te waarborgen en de negatieve stralingen te beperken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *