Joyce Merkies

Update bijles: ‘verbeter je schoolprestaties met bewegend leren’

Sinds november 2020 bieden wij kinderen bijlessen en CITO/IEP-training aan, onder de noemer ‘verbeter je schoolprestaties‘. Dit aanbod is geschikt voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken bij vakken zoals taal (spelling en grammatica), begrijpend lezen, rekenen of studievaardigheden. De bijlessen zijn ook geschikt wanneer er meer potentie in een kind zit dan er tot nu toe op school is uitgekomen of bij een behoefte aan aanvullende didactische begeleiding en ondersteuning.
De kinderen die de afgelopen twee schooljaren bij ons zijn gestart, hebben allen succesvol hun CITO-resultaten verbeterd. Dit reguliere bijlesaanbod blijft dan ook ongewijzigd gecontinueerd in het komende schooljaar. Er is echter nieuws te melden omtrent een verbreding van het aanbod …

BEWEGEND LEREN

Graag delen wij met u het heugelijk feit dat wij deze week ons aanbod hebben uitgebreid met de bijlesvariant ‘verbeter je schoolprestaties met bewegend leren’.
Onder ‘bewegend leren’ wordt niet alleen het fysiek bewegen in het leslokaal tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten verstaan. Bovenal bewegingsactiviteiten buiten het lokaal – die gekoppeld zijn aan het leren en de lesstof – vallen eronder. Er is sprake van bewegend leren als bijvoorbeeld het vermenigvuldigen, optellen, meten, schatten, schrijven, spellen, spreken of repeteren gebeurt in combinatie met beweging en sport.

De laatste jaren is er veel aandacht voor bewegend leren en de positieve effecten daarvan. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat een (stil)zittend leven en leren, vooral op de lange termijn, veel negatieve effecten heeft en dat bewegen tijdens het leren juist een heel positieve invloed blijkt te hebben op onder andere onze hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen.

Voor verdere informatie, zie de onderstaande video:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *